logo
logo
Wzory dokument├│w, Informacje » Ewidencja Ludno┼Ťci
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y


Dane osobowe - udzielanie informacji z rejestrów mieszka┼äców oraz rejestru PESEL.
Potrzebne dokumenty:


1. Wniosek o udost─Öpnienie danych jednostkowych z rejestrów mieszka┼äców oraz rejestru PESEL. Op┼éata bud┼╝etowa za udost─Öpnienie danych - 31 z┼é. Obowi─ůzek wniesienia op┼éaty powstaje z chwil─ů z┼éo┼╝enia wniosku: - p┼éatne przelewem na nr konta: 84 9550 0003 2002 0005 3093 0001 lub gotówk─ů: w kasie Urz─Ödu Miasta Radziejów ul. Ko┼Ťciuszki 20/22 I pi─Ötro. Dowód dokonania op┼éaty za z┼éo┼╝enie dokumentu stwierdzaj─ůcego udzielenie pe┼énomocnictwa powinien by─ç przed┼éo┼╝ony z chwil─ů z┼éo┼╝enia pe┼énomocnictwa (art. 6 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy o op┼éacie skarbowej). Pe┼énomocnictwo udzielone ma┼é┼╝onkowi, wst─Öpnemu, zst─Öpnemu lub rodze┼ästwu nie podlega op┼éacie skarbowej.


Uwaga:


1. Informacji adresowej udziela si─Ö podmiotowi, je┼╝eli uwiarygodni interes prawny w otrzymaniu danych.


2. Osobom i jednostkom organizacyjnym, które nie wyka┼╝─ů interesu prawnego tylko faktyczny, dane mog─ů by─ç udost─Öpnione wy┼é─ůcznie za zgod─ů osób, których te dane dotycz─ů.


3. Organy uprawnione do nieodp┼éatnego uzyskania danych osobowych: administracja publiczna, s─ůdy, prokuratura, Policja, Stra┼╝ Graniczna, S┼éu┼╝ba Wi─Özienna, S┼éu┼╝ba Kontrwywiadu Wojskowego, S┼éu┼╝ba Wywiadu Wojskowego, S┼éu┼╝ba Celna, ┼╗andarmeria Wojskowa, Agencja Bezpiecze┼ästwa Wewn─Ötrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rz─ůdu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organy wyborcze, stra┼╝ gminna (miejska), komornicy s─ůdowi (w zakresie niezb─Ödnym do prowadzenia post─Öpowania egzekucyjnego), organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego, Polski Czerwony Krzy┼╝ (w zakresie danych osób poszukiwanych) oraz pa┼ästwowe i samorz─ůdowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty w zakresie niezb─Ödnym do realizacji zada┼ä publicznych okre┼Ťlonych w odr─Öbnych przepisach.


4. Odp┼éatnie udost─Öpnia si─Ö dane osobom i jednostkom organizacyjnym, je┼╝eli wyka┼╝─ů interes prawny lub interes faktyczny oraz jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, je┼╝eli po wykorzystaniu dane te zostan─ů poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustali─ç to┼╝samo┼Ťci osób, których dane dotycz─ů.


5. Przez dane jednostkowe rozumie si─Ö informacje uzyskane z rejestrów mieszka┼äców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców dotycz─ůce jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.


6. W sytuacji, gdy wnioskodawca dzia┼éa przez pe┼énomocnika - pe┼énomocnictwo powinno by─ç udzielone zgodnie z art. 33 § 2 k.p.a., tj. na pi┼Ťmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zg┼éoszone do protoko┼éu.

Autor : Emilia Dzier┼╝awska
Zredagowa┼é(a) : Robert Weso┼éowski
Data wprowadzenia : 2016-04-28 12:03:27
Data ostatniej modyfikacji : 2019-04-15 13:11:22
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 745

Redaktor  Data modyfikacji 
Robert Weso┼éowski  02.06.2020 08:40poka┼╝ t─ů wersj─Ö

Redaktor  Data modyfikacji 
Robert Weso┼éowski  07.03.2017 12:52poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Robert Weso┼éowski  07.03.2017 12:50poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Robert Weso┼éowski  28.04.2016 11:03poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 7567945